Hướng dẫn kích hoạt bảo hành điện tử

Khi khách hàng đã nhận sản phẩm cần tiến hành kích hoạt bảo hành điện tử
Có 2 cách kích hoạt bảo hành điện tử:
Cách 1: cạo lớp giấy bạc trên tem bảo hành điện tử sẽ thấy dòng mật mã (được đánh dấu trong hình)
- Soạn tin nhắn với mẫu VDKH <dấu cách> Mã số <dấu cách> tên tỉnh/thành phố (tên tỉnh, thành phố - nơi kích hoạt BH viết liền không dấu. VD: hanoi, hochiminh, ...) gửi 8077
- Sau một lúc sẽ có tin nhắn xác nhận đã kích hoạt bảo hành

Cách 2: kích hoạt bằng icheck (có thể sử dụng phần mềm như trong hình)

- Cạo lớp giấy bạc theo hình, sử dụng phần mềm icheck để quét mã
- Nhập thông tin vào bảng sau khi quét thành công

- Sau khi điền đầy đủ hết thông tin và ấn xác nhận sẽ có bảng thông báo đã kích hoạt bảo hành