Spelier - Euro kitchen Appliances

SPELIER với hoạt động tại Hạ Long

 #SPELIER đã tham gia cùng #EUROKIT Quảng Ninh tổ chức buổi ra quân thu dọn rác , phế liệu tại TP. Hạ Long - Quảng Ninh và chạy Roadshow Chiến dịch "ĐÃ UỐNG RƯỢU BIA, KHÔNG LÁI XE".

 

 

Hãy tham gia cùng chúng tôi, lan toả thông điệp với mong muốn có môi trường sống chất lượng hơn cho người Việt, và tạo nên hình ảnh đẹp trong mắt bạn bè quốc tế.