Tủ lạnh

TỦ LẠNH SP 535RF(S)

Liên hệ

TỦ LẠNH SIDE BY SIDE Dung tích tổng: 574 lít

Tủ lạnh SPO 570 IT

Liên hệ

Tủ lạnh side by side lấy đá ngoài, mini bar tiện lợi

Tủ lạnh SP 535BCD

Liên hệ

Tủ lạnh SPELIER Side by side SP 535BCD lấy đá ngoài với mini bar tiện lợi Dung tích tổng: 605 lít

Tủ lạnh SP 535RF

Liên hệ

Tủ lạnh  SPELIER Side by side SP 535RF lấy đá ngoài với mini bar tiện lợi Dung tích tổng: 605 lít

Hotline: 1900 5555 07