Bếp Phương Ly

🚩 Địa chỉ: 696 Đường Điện Biên -TP Yên Bái

☎ 029 3856 611

Hotline: 1900 5555 07