Yên Bái

Bếp Phương Ly

🚩 Địa chỉ: 696 Đường Điện Biên -TP Yên Bái

☎ 029 3856 611